• مراجعه به سایت کنگره به آدرس: www.36.icrad.ir و تکمیل ثبت نام کلی جهت استفاده از محتویات کنگره مجازی
  • در صورت تمایل به کسب امتیاز بازآموزی علاوه بر ثبت نام در سایت لازم است در 12 وبینار سی و ششمین کنگره رادیولوژی ایران که از تاریخ 13 لغایت 29 آبانماه طبق جدول زمانبندی موجود در سایت کنگره برگزار می گردد ثبت نام مجزا برای هر وبینار از طریق لینک ir انجام گیرد.
  • لازم است بعد از شرکت در هر وبینار برای کسب امتیاز با مراجعه به اپلیکیشن cmequiz به سوالات مربوطه پاسخ داده شود.(این اپلیکیشن تنها در گوشی هایی با سیستم اندروئید قابل نصب می باشد)
  • هر رادیولوژیست برای کسب 3 امتیاز روزانه تنها مجاز به شرکت در یک وبینار در هر روز می باشد.( حداکثر 6 وبینار در طول دو هفته برگزاری کنگره)
  • ظرفیت هر وبینار مجازی مطابق قوانین آموزش مداوم امتیاز 150 نفر می باشد و به مازاد افراد شرکت کننده در وبینار امتیازی تعلق نخواهد گرفت.