آکسون دی الکتریک

آدرس سایت  www.axonel.com

تلفن تماس 26353058

شرکت آکسون دی الکتریک با هدف فعالیت متمرکز و مستمر جهت کمک به ارتقا تکنولوژی و بهره برداری بیش از پیش در زمینه تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی شروع به فعالیت نموده است
این شرکت نماینده انحصاری کمپانی TRIDENT، NICAL ، CRUXELL ، OSTEOSYS ، ECOTRON از کشورهای ایتالیا و کره جنوبی در ایران میباشد.

  • OsteoSys - سایر سنجش تراکم استخوان مدل DEXXUM T
  • OsteoSys - سایر سنجش تراکم استخوان مدل EXCELLUS
  • OsteoSys - سایر سنجش تراکم استخوان مدل PRIMUS
  • CRUXELL - سایر فسفرپلیت
  • TRIDENT - دستگاه های رادیوگرافی رادیوگرافی تک دندان
  • TRIDENT - سایر )Intera Oral Sensor (RVG
  • NICAL - سایر فسفرپلیت
  • TRIDENT - دستگاه های رادیوگرافی پانورکس با بازوی سفالومتری (OPG)
  • ECORAY - دستگاه های رادیوگرافی دستگاه رادیوگرافی دامی
  • ECOTRON - دستگاه های رادیوگرافی C_arm اتاق عمل